Brzi linkovi:
UDRUŽENJE LICENCIRANIH SPECIJALISTA MEDICINE SPORTA
Meni
Dobrodošli
    Sa uvođenjem novog zakona o sportu 2012 god. i jačanjem Lekarske komore Srbije prvi put su se stvorili uslovi za osnivanje udruženja licenciranih specijalista medicine sporta.

    UDRUŽENjE LICENCIRANIH SPECIJALISTA MEDICINE SPORTA su lekari sa specijalizacijom iz medicine sporta koji su licencirani od Lekarske komore Srbije, koja je jedina validna za licenciranje lekara.

    Naš zadatak je da pomognemo u sprovođenju zakona o sportu. Osnovna zamisao principa rada naseg udruženja je da poboljša mehanizme za učestvovanje javnosti u razvoju politike zdravstvene zastite u sportu, sportskim priredbama, putem saradnje sa vladom, ministarstvom zdravlja, ministarstvom sporta u cilju poboljšanja kvaliteta usluga za korisnike krajnje - učesnike sportskih priredba .
Važno obaveštenje za sve sportske saveze i klubove
    Obaveštavamo vas da je stupio na snagu novi zakon o sportu koji je objavljen u Službenom galasniku RS
br.24/2011 i 99/2011 Takođe vas obaveštavamo da je stupio na snagu novi pravilnik o utvrđivanju zdravstvene
sposobnosti sportista za obavljane sportskih aktivnostii učestvovanje na sportskim
takmičenjima,objavljen u Službenom glasniku RS br.15/2012 od 02.03.2012 godine
Molimo vas da se pridržavate zakona jer postoji nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu zakona i
inspekcijski nadzor vrši ministarstvo omladine i sporta(  član 166,član 167,član 168 )
Obeveštavamo vas da su svi regioni Srbije pokriveni sa lekarima medicine sporta
Ukoliko ne znate gde se oni nalaze kontaktirajte nas da vas obavestimo.
Važno:
Pregled se obavlja kod lekara specialiste medicine sporta(svi regioni su pokriveni sa specialistima
medicine sporta). Za detalje pročitajte pravilnik o pregledu sportista (Utvrđivanje zdravstvene
sposobnosti, član 2)
Svaki sportista prilikom utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za učešće na takmičenjima mora da ima:
1. Dokument kojim potvrđuje identitet (lična karta pasoš i dr.)
2. Da popuni obrazac broj 2 koji može da preuzme sa našeg sajta
link (obrazac  se popunjava kompijuterski,i za lice do 16 godina potpisuje roditelj staratelj)
3. Medicinsku dokumentaciju ili informaciju izabranog lekara o prethodnim bolestima,povredama i
lečenju.

4.Neophodna je krvna slika, urin i glukoza za pregled sportista da bi lekar pregledao sportistu

5. Takmičarsku knjižicu
Rapidol S
Sekcija sportske medicine
Obrasci za lekare
Kontakt