Brzi linkovi:
UDRUŽENJE LICENCIRANIH SPECIJALISTA MEDICINE SPORTA
Sekcija sportske medicine
Obrasci za lekare
Kontakt
Mesto za vašu reklamu Mesto za vašu reklamu
| C 2012 ULSMS |
Meni
Mesto za vašu reklamu
Aktivnosti
  Obaveštavamo  specialiste medicine sporta da smo pokrenuli akciju na svim nivoima da se sportisti
pregledaju isključivo kod specialista sportske medicine(tj.da se sprovede zakon) iz razloga da bi
specialisti medicine sporta imali što veći broj pregledanih sportista i time sprečili prebacivanje specialista
medicine sporta u ordinirajuce lekare.
Prijavite ako neko drugi vrši pregled a nije specialista medicine sporta (imate na sajtu prijavljivanje
nezakonitog rada)